ชื่อ - นามสกุล :นางกาญจณา เสมอใจ
ตำแหน่ง :หัวหน้าวิชาการอนุบาล
หน้าที่หลัก :ครูวิชาการอนุบาล
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูวิชาการอนุบาล