ชื่อ - นามสกุล :นายฉัตรพล นันทะเสน
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารการศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :tatalad58@hitmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารการศึกษา