ชื่อ - นามสกุล :นางอรุณ ศรีบวรชัย
ตำแหน่ง :บริหารงานงบประมาณ
หน้าที่หลัก :บริหารงานงบประมาณ
ที่อยู่ :
Telephone :090-756717
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารงานงบประมาณ