ชื่อ - นามสกุล :นางจันทร์เพ็ฐ สุยะสืบ
ตำแหน่ง :บริหารงานบุคคล
หน้าที่หลัก :บริหารงานบุคคล
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารงานบุคคล