CHUMCHONBANTATALAD SCHOOL

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด
อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ยินดีต้อนรับผู้เข้าชมทุกท่าน